Dat mensen soms vastlopen in hun leven is jammer genoeg een gegeven. bijBram gelooft erin dat een oplossing altijd dichtbij gezocht moet worden. Bovendien leidt niet iéder psychiatrisch probleem tot vastlopen. De start van de behandeling of begeleiding ligt dus niet bij de diagnose, maar bij het vastlopen zelf en hoe dat ervaren wordt.

 

bijBram wil door middel van geintegreerde behandeling, begeleiding en/ of dagbesteding aan de slag met het probleem van vastlopen en doet dat door middel van (opnieuw) socialiseren in groepen en op plaatsen in de samenleving. Er wordt gezocht naar oplossingen die dichtbij én praktisch ingestoken zijn en steun geven. bijBram vraagt en biedt wat.

Omdat bijBram gelooft in oplossingen die gewoon en dichtbij zijn, is bijBram regiogebonden. bijBram biedt begeleiding en behandeling in de Drechtsteden, AV-regio en de Lekstroomgemeentes.

bijBram is trots op alle leden die hebben bijgedragen aan Tegenlicht en de nieuwe beweging binnen de GGZ als geheel. Maar nog belangrijker; een bijdrage aan een samenleving waarin meer wordt samengeleefd.

Vragen & Antwoorden naar aanleiding van Tegenlicht:

Ook ná de uitzending van Tegenlicht wil bijBram zich kunnen focussen op de behandeling, begeleiding en dagbesteding. Om die reden nodigen we je uit om onderstaande in acht te nemen bij het formuleren en stellen van je vragen.

 

Vraag 1: Heb je algemene vragen of opmerkingen gericht aan bijBram in zijn algemeenheid of aan  Jules Tielens of Bram van der Leden specifiek naar aanleiding van de uitzending?

Antwoord: Vul het contactformulier onderaan de thuispagina geheel in en formuleer je vraag zo concreet mogelijk. bijBram neemt daarna contact met je op.

 

Vraag 2: Ik woon/ werk/ verblijf buiten de regio van bijBram. Kan ik wel een aanmelding voor dagbesteding, begeleiding, beschermd thuis of behandeling doen?

Antwoord: Nee. Mogelijk kan bijBram je wel adviseren of verwijzen. Stel je vraag via het contactformulier onderaan de thuispagina.

 

Vraag 3: Ik woon/ werk/ verblijf binnen de regio van bijBram. Kan ik een aanmelding doen?

Antwoord: Ja. Via het contactformulier onderaan de thuispagina kun je een aanmelding insturen. Vermeld in deze aanmelding de volledige naam, woonadres en geboortedatum en formuleer in eigen woorden wat de reden van vastlopen is en welk probleem daardoor is ontstaan. Aansluitend zullen we telefonisch contact opnemen. Op basis van dat gesprek wordt mogelijk een kennismaking ingepland.

 

Vraag 4: Werkt bijBram met een wachtlijst?

Antwoord: Nee, bijBram werkt niet met een wachtlijst. Tegelijkertijd heeft bijBram ook te maken met een bepaald capaciteit. Binnen die capaciteit zal samen met het aspirant-lid gekeken worden welke maatwerkafspraak gemaakt kan worden.