BijBram staat voor…

…aandacht voor ieders individuele situatie.

…werken zonder wachtlijst.

…samenwerking met familie, vrienden, buren en andere naasten.

…korte communicatielijnen binnen en buiten de organisatie.

 

BijBram Begeleiding is…

…in het bezit van kwaliteitscertificaat Dagbesteding (door middel van audit) en Wonen (door middel van een schriftelijke toetsing) bij de      federatie Landbouw & Zorg.

samenwerkingspartner met Stichting Zorgboeren Zuid-holland, Yulius en Antes.

BijBram Behandeling is...

...in het bezit van het HKZ-keurmerk Kleine Organisaties GGZ.

B

BijBram werkt met…

…een Verklaring Omtrent Gedrag voor alle medewerkers en vrijwilligers.

een vertrouwenspersoon.

... een klachtenregeling bijBram Begeleiding.

....een klachtenregeling bijBram Behandeling.

privacystatement AVG.

…BHV-gecertificeerde medewerkers.

…een jaarlijkse accountantsverklaring wmo & jeugdwet.