© 2019 bijBram

 • Facebook bijBram

Update 1 april 10.00 uur: Maatregelen bijBram naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus.

 

bijBram heeft kennisgenomen van de persconferentie van minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge op van 31 maart 2020.

De verlenging van de maatregelen tot en met 28 april 2020 is voor bijBram aanleiding om de maatregelen zoals hieronder beschreven in eerdere updates te contiuneren met in achtneming van alle voorschriften vanuit de overheid en het RIVM.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze of eerdere updates, schroom niet contact met ons op te nemen.

Update 24 maart 10.00 uur: Maatregelen bijBram naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus.

bijBram heeft kennisgenomen van de aanvullende maatregelen die minister Grapperhaus gisteravond heeft bekend gemaakt. Dit heeft voor het ingestelde beleid zoals hieronder beschreven niet tot veranderingen geleid.

 

bijBram is zich ervan bewust dat de lokale gemeente bepaalde plekken mag aanwijzen waar het verboden is om in groepen van 3 personen of meer samen te komen. Op onze locatie kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er meer dan drie personen samen zullen zijn, omdat noodzakelijke ondersteuning geboden dient te worden. Wij hebben dit kenbaar gemaakt bij de lokale gemeente.

 

In die gevallen past bijBram te allen tijde de RIVM richtlijnen toe:

1. Er zullen geen mensen ter plaatse komen die lichamelijke klachten hebben als koorts, keelpijn, hoesten en hoofdpijn.

2. Regelmatig en intensief handen wassen, geen handen schudden, 1,5 meter afstand.

Tot slot; op onze locatie worden toiletten en deurkrukken meermaals per dag volgens rooster gedesinfecteerd.

Update 20 maart 10.00 uur: Maatregelen bijBram naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus.

 

In de afgelopen dagen heeft bijBram uitvoering gegeven aan maatregelen die we invoerden op 15 en 16 maart 2020. We delen graag onze ervaringen. We merken enerzijds dat veel van onze leden zich staande weten te houden in deze onzekere tijd. Anderzijds zien we ook dat het wegvallen van de bezoeken aan de boerderij of de bezoeken aan huis kan leiden tot forse ontregeling van de dag, gedachten of gevoelens.

 

Al vanaf het ontstaan van bijBram spannen de leden van bijBram zich in om te socialiseren vanuit de overtuiging dat ‘meedoen en erbij horen’ van enorme waarde is. Het blijkt dat onze overtuiging terecht is.  Wanneer je niet mee kunt doen, of geen contacten hebt die structuur en betekenis geven aan de dag, dan kan dat zeer ontregelend zijn.

 

In de dagen die voor ons liggen zullen we dan ook de telefonisch contacten met ál onze leden intensiveren. Waar noodzakelijk worden bezoeken afgelegd onder strikte voorwaarden die we hieronder formuleren:

 1. Vooraf wordt telefonisch navraag gedaan of een van beide partijen lichamelijke klachten heeft als verkoudheid, keelpijn en/ of koorts. Is dat het geval, dan wordt in afstemming met de huisarts al dan niet een huisbezoek gebracht.

 2. Bij geen klachten worden voorafgaand aan het bezoek de handen 20 seconden gewassen of gedesinfecteerd met handgel.

 3. Tijdens het huisbezoek zal de bezoeker 1,5 meter afstand houden van de gastheer/ gastvrouw.

 4. Tijdens het bezoek zal de bezoeker niets consumeren en/ of aanraken.

 5. Na afloop van het bezoek zal de bezoeker zijn/ haar handen 20 seconden wassen of desinfecteren met handgel.

 

Op deze manier hoopt bijBram nabij te kunnen blijven bij al haar leden. Uiteraard blijft bijBram nauwlettend alle adviezen opvolgen van zowel RIVM als de lokale en landelijke overheid.

 

Tot slot willen we benadrukken dat we telefonisch bereikbaar zijn voor onze leden en hun naasten bij eventuele vragen:

 • Chantal Hofman (06-54764453) inzake gezondheid en gezondheidsklachten.

 • Wilco van Snippenberg (06-23738478) algemeen.

Update 16 maart 16.00 uur: Maatregelen bijBram naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus.

 

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus hanteert bijBram een aantal voorzorgsmaatregelen. Maatregelen om leden van bijBram en relaties in de hoogst mogelijke mate te beschermen tegen besmetting. Dagelijks worden de maatregelen geëvalueerd en waar nodig aangepast. Dat doen we omdat de situatie in Nederland én hoe het met mensen kan gaan telkens zal verschillen. Besluitvorming hieromtrent vindt altijd plaats door Bram van der Leden (directeur), Jules Tielens (psychiater), Chantal Hofman (ggz-verpleegkundige), Mariska van Sandwijk (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige). Zij worden geadviseerd en geraadpleegd door collega’s. Maatregelen vanuit het RIVM en de overheid zijn altijd leidend.

 

Op de boerderij in Ameide

Onze dagbestedingslocatie in Ameide is met ingang van 16 maart gesloten voor alle leden en bezoekers. Uiteraard worden de dieren verzorgd en gevoerd.

 

In de Timmerwerkplaats

Onze timmerwerkplaats in Leerdam is met ingang van 16 maart gesloten voor alle leden en bezoekers.

 

Op de boerderij in Meerkerk

Onze leden die op de boerderij in Meerkerk wonen, kunnen daar uiteraard verblijven. Voor hen en de begeleiders geldt:

 • Frequent en volgens protocol handen wassen.

 • Geen handen schudden.

 • Afstand bewaren.

 • Voorafgaand aan het contact wordt telefonisch navraag gedaan of een van beiden klachten heeft.

 • In geval van klachten wordt de huisarts gecontacteerd. In afstemming met de huisarts wordt dan verder beleid bepaald.

 

Begeleiding en behandeling aan huis

Begeleiding en behandeling aan huis zal per telefoon of videobellen geboden worden. Er zullen individuele afspraken gemaakt worden over de frequentie, duur en het tijdstip van deze begeleiding en/ of behandeling.

 

Continuiteit bij specifieke en intensieve zorgvragen

Voor een klein aantal leden zal een uitzondering gemaakt worden. Als gevolg van hun persoonlijke situatie is face-to-face-contact noodzakelijk. Dit betreft een zeer klein deel van onze leden. Met hen zullen maatweerafspraken worden gemaakt. In geval van face-to-face contact worden alle voorschriften van het RIVM in acht genomen:

 • Frequent en volgens protocol handen wassen.

 • Geen handen schudden.

 • Afstand bewaren.

 • Voorafgaand aan het contact wordt telefonisch navraag gedaan of een van beiden klachten heeft.

 • In geval van klachten vindt het face-to-face-contact niet plaats.

 

Verzoeken aan alle leden en bezoekers van bijBram

 • Hanteer thuis én bijBram de maatregelen die de landelijke en lokale overheden hebben afgekondigd.

 • Heb je vragen naar aanleiding van voorgaande, neem dan contact op met

  • Chantal Hofman (06-54764453) inzake gezondheid en gezondheidsklachten.

  • Willem van der Leden (06-82252590) inzake dagbesteding.

  • Wilco van Snippenberg (06-23738478) algemeen.

 • Zorg goed voor jezelf én elkaar!

 

Update 15 maart 18.00 uur: Maatregelen bijBram naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus.

 

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus en de persconferentie van de ministers Bruins en Slob op zondag 15 maart hanteert bijBram een aantal voorzorgsmaatregelen. Maatregelen om leden van bijBram en relaties in de hoogst mogelijke mate te beschermen tegen besmetting. Wekelijks worden de maatregelen geëvalueerd en aangepast.

 

Op de boerderij

 • Leden die volgens de richtlijnen van het RIVM verhoogd risico lopen zullen in de komende week de boerderij niet kunnen bezoeken. Zij zullen wel thuis bezocht worden door een begeleider, maar dan alleen als er géén sprake is van klachten horend bij het coronavirus. Deze huisbezoeken vinden plaats in het kader van extra zorg én aandacht voor hen die het daadwerkelijk nodig hebben.

 • Leden die wonen in een instelling kunnen de boerderij niet bezoeken. Zij hebben immers begeleiding op de woonplek.

 • Er vinden geen afspraken meer plaats op de boerderij met mensen die van buitenaf komen.

 • In de keuken en sanitaire ruimtes is verhoogde aandacht voor hygiëne middels ontsmettende middelen, extra handen wassen en andere maatregelen.

 • Dagelijks zal bijBram een video plaatsen op de Facebook-pagina over de vorderingen op de boerderij, zodat leden die thuis zijn ook op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op de boerderij.

 

Begeleiding en behandeling aan huis

 • Begeleiding en behandeling aan huis zal zoveel mogelijk per telefoon of videobellen geboden worden.

 • Voor een aantal leden zal blijven gelden dat zij thuis bezocht worden. Volgens de richtlijnen van het RIVM zullen deze huisbezoeken plaatsvinden.

 

Verzoeken aan alle leden en bezoekers van bijBram

 • Hanteer thuis én bijBram de maatregelen die de landelijke en lokale overheden hebben afgekondigd.

 • Check bij iedere contact vooraf of jij óf degene met wie je een afspraak hebt klachten heeft behorend bij het coronavirus. Doe deze check telefonisch of per WhatsApp.

 • Heb je vragen naar aanleiding van voorgaande, neem dan contact op met

  • Chantal Hofman (06-54764453) inzake gezondheid en gezondheidsklachten.

  • Willem van der Leden (06-82252590) inzake planning dagbesteding en werkdagen.

  • Zorg goed voor jezelf én elkaar!kaakar!